LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

A Mecske Zoo állatkerti belépőjegyének megvásárlásával a látogatók tudomásul veszik és vállalják, hogy az Állatkert Szabályzatát mindenkor betartják, illetve, hogy a szabályok be nem tartása az Állatkert területének elhagyására vonatkozó felszólítást vonhat maga után. 

- Általános szabályok

1. Belépésre és belépőjegyekre vonatkozó előírások

1.1. Az Állatkert látogatása kizárólag a belépődíj megfizetése ellenében lehetséges. A Látogatók kötelesek a jegyet látogatásuk teljes időtartama alatt megőrizni és kérésre bemutatni azt az Állatkert munkatársainak. A belépőjegyek a vásárlástól számítva az Állatkert aznapi zárásáig érvényesek.

1.2. A belépődíj megfizetése nem jogosítja fel a Látogatókat a közönség elől elzárt területekre való belépésre, illetve a Látogatási Szabályzatban foglalt szabályok megszegésére.

1.3. A belépőjegyek árát és az aktuálisan igénybe vehető kedvezmények leírását a jegypénztárban jól látható helyen kifüggesztett ártáblázat tartalmazza. Az Állatkert fenntartja magának a jogot, hogy az árakat év közben módosítsa, azonban adott napon a látogatás megkezdése előtt nem változtathat az érvényben lévő díjszabáson.

1.4. Az Állatkertbe való belépést követően ismételten ugyanazzal a jeggyel belépni nem lehetséges, az újonnan történő belépés esetén új jegyet kell vásárolni. A látogatás megszakítása esetén az Állatkert a megvásárolt jegyek árát nem köteles visszatéríteni.

1.5. Az Állatkert fenntartja magának a jogot, hogy a szabályok megszegése, illetve az állatok, az állatkerti személyzet vagy más látogatók megsértése esetén a Látogatókat az Állatkert területéről eltávolítsa, illetve a szabályok ismételt megszegése esetén a parkba való ismételt belépést megtagadja.

1.6. Az Állatkert csak nyitvatartási időben látogatható. A látogatóknak a zárás előtt el kell hagyniuk az Állatkert területét.

1.7. Az aktuálisan érvényes nyitvatartási idő az Állatkert bejáratánál kerül kifüggesztésre, valamint az Állatkert honlapján megtalálható. Az Állatkert jogosult indokolt esetben a nyitvatartási időt megváltoztatni, ezt azonban köteles a normál nyitvatartási idő megkezdése előtt az INFO pontokon, a honlapon, illetve a közösségi média felületeken közzétenni.

1.8. Az Állatkert jogosult egyes területeket, épületeket, kiállítótereket bizonyos esetekben a látogatás elől elzárni. Utólagos kompenzáció vagy jegyárcsökkentés ilyen esetekben nem lehetséges.

1.9. A szabályzat értelmezésében a 14 év alatti személyek gyermeknek minősülnek és kizárólag felnőtt kíséretében léphetnek be, illetve annak felügyeletével tartózkodhatnak az Állatkert területén. A kísérő felelős azért, hogy a gyermek betartsa a Látogatói Szabályzatot. A kísérő felnőttnek a látogatás ideje alatt a gyermekkel kell maradnia, és a látogatás ideje alatt végig kiemelt figyelmet kell fordítania a gondjaira bízott gyermek biztonságára és a vagyontárgyainak megőrzésére. A fentiek elmulasztásából eredő károkért az Állatkert semmilyen felelősséget nem vállal.

1.10. A gyermekcsoportok kísérői felelősséggel tartoznak azért, hogy az Állatkert területén az általuk vezetett csoport tagjai betartsák a Látogatói Szabályzatot. A gyermekcsoportok kísérőinek a látogatás teljes ideje alatt a csoporttal kell maradniuk és a kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport tagjainak élet- és vagyonbiztonságára.

2. Biztonság és károkozás

2.1. A Látogatók látogatásuk során a kijelölt ösvényeket használhatják, kerítésen átmászni, a közönség elől elzárt területekre belépni tilos.

2.2. Az Állatkert területén lévő játszóterek, játékok és az állatsimogató csak saját felelősségre használható. a 14 éven aluli gyermekek ezeket a területeket csak felnőtt kíséretében látogathatják.

2.3. A Látogatók tudomásul veszik, hogy az Állatkertben élő állatok egy része veszélyes vagy fokozottan veszélyes, melyek közelébe menni rendkívül kockázatos. Az állatoknál kihelyezett tiltó feliratok betartása kötelező. Tilos a látogatók megállítására szolgáló sorompókon, kerítéseken átmászni, az ezek által elzárt területekre belépni. Szigorúan tilos a kerítéssel, ráccsal, karámmal, hálóval, üveggel, fallal vagy bármilyen más módon elzárt állattartásra használt kifutóba benyúlni, belépni vagy egyéb tárggyal behatolni.

2.4. Az Állatkert területén találhatóak olyan, a látogatók számára megnyitott állatbemutató terek, úgynevezett immerziós bemutatók, ahol veszélyesnek nem minősülő állatokat mutatnak be. Az állatok megérintése itt is járhat kockázatokkal, ezért a Látogatók ezt saját felelősségre tehetik meg, akkor is, ha az Állatkert segítségre kiképzett munkatársa a közelben tartózkodik. Az állatok viselkedése és reakcióik bizonyos váratlan mozdulatokra, hangokra vagy akár illatokra kiszámíthatatlanok, így még az egyébként békésnek tűnő fajok esetében is fennállhat a harapás, öklelés, csípés veszélye! Az állatok megérintése ezeken a területeken mindig saját felelősségre történik.

2.5. Bármilyen baleset, rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az Állatkert dolgozóit értesíteni szükséges, akik haladéktalanul megteszik a mindenkori intézkedési terv szerinti lépéseket, illetve értesítik az intézmény illetékes vezetőit.

2.6. Az Állatkert nem vállal felelősséget a közönség elől elzárt területre történő belépésből eredő balesetekért.

2.7. A Látogatók kötelesek betartani az állatok jóllétét szolgáló szabályokat. Szigorúan tilos az állatokat bármilyen módon bántani, provokálni, ingerelni, illetve illetéktelen tárgyakat a kifutókban elhelyezni. Az állatok etetése szigorúan tilos, kivéve, ha az a gondozóktól származó eledellel történik.

2.8. Az Állatkert területére kutyát, házi kedvencet vagy más állatot behozni tilos, mert jelenlétük fokozottan veszélyezteti az állatok egészségét. Ez alól kivételt képeznek az előírt dokumentumokkal és oltási igazolással rendelkező segítő kutyák.

2.9. Tilos a Látogatóknak az Állatkert területére behozni: léggömböt, bármilyen balesetveszélyes tárgyat, szúró- és vágóeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközt, tudatmódosító szert és alkoholt vagy egyéb riadalomkeltésre, az állatok nyugalmára, egészségére veszélyes, valamint a Látogatók nyugalmának megzavarására alkalmas eszközt.

2.10. Az állatok és a Látogatók jóllétének megzavarására alkalmas hanghatások (rádió, hangszóró, stb.), hangszerek használata az Állatkert területén tilos!

2.11. A Látogatók tudomásul veszik, hogy az Állatkert területét biztonsági okokból térfigyelő kamerák ellenőrzik, az általuk készített felvételek a jogszabályokban meghatározott ideig megőrzésre kerülnek. A Látogatók a jegyek/bérletek megvásárlásával elfogadják és tudomásul veszik, hogy látogatásuk során róluk ilyen módon felvétel készülhet és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetnek.

2.12. Az állatkert területén tilos a dohányzás. Az égő cigarettacsikket szigorúan tilos eldobni vagy a szemetesbe dobni.

2.13. Az Állatkert nem vállal semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget az Állatkertben elveszített vagy az állatok kifutójába került tárgyakért. A talált tárgyakat az Állatkert főbejáratánál található INFO ponton lehet leadni és átvenni.

2.14. A látogatókat az általuk okozott károkért teljes kártérítési felelősség terheli.

2.15. Esetleges veszélyhelyzet bekövetkezése, a terület kiürítése esetén az Állatkert személyzete által adott vészhelyzeti utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

3. Fényképek és videófelvételek készítése

3.1. Az Állatkert Látogatói a közönség által látogatható területeken a hatályos jogszabályok, valamint jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett magáncélra fénykép- és videófelvételeket készíthetnek.

3.2. Az Állatkert területe felett és annak légterében a Látogatók által drónok reptetése, valamint az ezeken elhelyezett rögzítő berendezésekkel felvételek készítése nem megengedett, továbbá bármilyen eszközzel az állatok kifutójába benyúlva felvételeket készíteni a fokozott biztonsági kockázat miatt szigorúan tilos.

3.3. Az Állatkert területén készített felvételek nem magáncélú, különösen kereskedelmi vagy üzleti célokra történő felhasználásához az Állatkert írásos beleegyezése vagy az erre vonatkozó előzetesen megkötött írásos megállapodás szükséges. Ebben az esetben a fotók készítője és felhasználója teljes anyagi és jogi felelősséget vállal a képeken szereplő személyek személyiségi jogainak betartásáért.

3.4. Az Állatkertbe történő belépéssel a Látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Állatkertben való tartózkodásuk alatt róluk készült fényképeket, hang-, audiovizuális vagy vizuális felvételeket az Állatkert saját dokumentációs- és promóciós céljai keretében felhasználja. A felvételeken szereplő személyek ezzel kapcsolatban semmilyen költségtérítésre nem jogosultak. Ezen képek tekintetében a Látogatók a jegy megvásárlásával elfogadják, hogy amennyiben legalább két másik személlyel együtt szerepelnek a képen, akkor az tömegfelvételnek minősül, és amennyiben a Látogató mellett állatkerti állat vagy épület, növény, létesítmény felismerhetően megjelenik, akkor a felvétel nem személyes ábrázolásnak, hanem állatkerti látképnek minősül, amelynek elkészítésével és felhasználásával kapcsolatban a képmáshoz fűződő jog alapján nem léphetnek fel követeléssel.

4. Foglalkozások és egyéb események

4.1. Az Állatkerti találkozókra, foglalkozásokra csak az azokra vonatkozóan érvényes jeggyel rendelkező látogatók léphetnek be.

4.2. Minden, az állatokkal kapcsolatos interakció saját felelősségre történik, még akkor is, ha a foglalkozásokon professzionális állatgondozó vesz részt.

4.3. Az állatok és a Látogatók biztonsága érdekében az Állatkert személyzete által meghatározott előírások, szabályok betartása kötelező.

4.4. Az Állatkert személyzete fenntartja a jogot, hogy a szabályok be nem tartása vagy az állatok bántalmazása esetén az adott foglalkozást, bemutatót leállítsa. Utólagos kompenzáció vagy jegyárcsökkentés ilyen esetekben nem lehetséges.

4.5. Az Állatkert fenntartja magának a jogot, hogy az előre meghirdetett foglalkozásokat, bemutatókat előzetesen lemondja, amennyiben az állat nincs a foglalkozás megtartására alkalmas állapotban (beteg, rossz hangulatban van vagy veszélyt jelenthet a Látogatókra). Ebben az esetben a megváltott belépőjegyek ára visszatérítésre kerül vagy új időpont kerül kitűzésre.


Kérjük, ne feledjék, hogy ezek a szabályok a látogatók és az állatok biztonságának és jóllétének biztosítása, valamint az állatkert természetvédelmi erőfeszítéseinek fenntartása érdekében kerültek kialakításra.

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!